ระบบบันทึกงานออนไลน์

ตารางงาน
ลำดับ ผู้แจ้ง วันที่บันทึก วันที่ของาน ประเภท ความสำคัญ สถานะ
1 นาย ราเขนทร์ กันใจมา วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 เครมวัสดุ ปกติ กำลังจัดการ
6 testt วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 เครมวัสดุ ปกติ กำลังจัดการ
7 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 ปัญหาโปรแกรม ปกติ รับทราบ
8 trrr วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 ขอติดตั้ง ปกติ รับทราบ
9 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 แจ้งซ่อม ฉุกเฉิน แจ้งผล
10 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 ปัญหาโปรแกรม เร่งด่วน รับทราบ
11 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 เครมวัสดุ เร่งด่วน รับทราบ
12 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 ปัญหาโปรแกรม เร่งด่วน รับทราบ
13 testtttttt วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล
14 test วันที่ 6 พ.ค. 2563 วันที่ 6 พ.ค. 2563 แจ้งซ่อม ปกติ แจ้งผล